Jäsenyys

Yhdistyksessä on vuosi-, opiskelija- ja kannatusjäseniä sekä kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alan opiskelija. Kannatusjäseneksi voi liittya yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hakeminen tapahtuu oheista lomaketta hyödyntäen.

Vuosijäsenmaksu on 30 €, perustutkinto-opiskelija 15 € ja kannatusjäsen 100 €.

Jäsenetuna Teatterintutkimuksen seuran jäsenet voivat hakea kauttamme Suomen Teatterit ry:n myöntämää teatterikorttia. Jäsenillä on myös mahdollisuus esittäytyä nettisivujemme asiantuntijapankissa.